Hotline: -

Red king crab / Cua Hoàng Đế đỏ - Paralithodes camtschaticus

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Hotline: 024 6276 6288
  • Bình luận

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sản phẩm liên quan

Copyright © 2020 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Oakland Việt Nam.