Hotline: -

Dungeness Crab / Cua Dungeness – Cancer magister

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Cua Dungeness được đánh bắt sử dụng bẫy mồi trên đáy cát trong vùng biển từ Monterey California đến quần đảo Aleutian, Alaska.. Quy định thủy sản cấm việc giữ lại các cua chưa trưởng thành và con cái nhờ vậy số lượng cua Dungeness rất bền vững để phân...

Hotline: 024 6276 6288
  • Bình luận

Cua Dungeness được đánh bắt sử dụng bẫy mồi trên đáy cát trong vùng biển từ Monterey California đến quần đảo Aleutian, Alaska.. Quy định thủy sản cấm việc giữ lại các cua chưa trưởng thành và con cái nhờ vậy số lượng cua Dungeness rất bền vững để phân phối quanh năm.

Dungeness crab are caught using baited traps on shallow sandy bottoms from Monterey California to the Aleutian Islands, Alaska. Fisheries regulations prohibit the retention of immature and female crabs. Dungeness crabs are the most sustainable choice of crab on the market and are available year round

Sản phẩm của / Product of: Canada

 


Sản phẩm liên quan

Copyright © 2020 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Oakland Việt Nam.