Hotline: 0931 333 129 - 0932 333 129

Đối tác

Oakland Seafood Canada Corp. có quan hệ đối tác độc quyền với các nhà máy chế biến thủy sản ở Canada và Mỹ để phân phối thủy sản tại Đông Nam Á.Tất cả các đối tác của chúng tôi là:

–       Giấy phép thu mua hải sản ở Canada và Mỹ.

–       Giấy chứng nhận VSATTP của USDA /CFIA.

Thương mại quốc tế:

Tập Đoàn Oakland Seafood Canada Corp. có văn phòng và kho hải sản ở Singapore và Việt Nam (Hà Nội & HCMC).

Chúng tôi đảm bảo được giá thấp vì:

–    Là nhà sản xuất chế biến hải sản ở Canada,

–    Quan hệ đối tác độc quyền với nhiều nhà máy chế biến thủy sản và các đối tác kinh doanh thế giới để giảm chi phí cơ sở hạ tầng.


Copyright © 2018 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Oakland Việt Nam.