Hotline: -

Đối tác

Oakland Seafood có quan hệ đối tác độc quyền với các nhà máy chế biến thủy sản ở Canada và Mỹ để phân phối thủy sản tại Đông Nam Á.Tất cả các đối tác của chúng tôi là:

–       Giấy phép thu mua hải sản ở Canada và Mỹ.

–       Giấy chứng nhận VSATTP của USDA /CFIA.

Chúng tôi đảm bảo được giá thấp vì:

–    Quan hệ đối tác độc quyền với nhiều nhà máy chế biến thủy sản và các đối tác kinh doanh thế giới để giảm chi phí cơ sở hạ tầng.


Copyright © 2020 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Oakland Việt Nam.