Hotline: -

Hàu Medium Beach / Medium Beach oysters – Crassostrea gigas

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Nuôi và thu hoạch quanh năm ở vùng biển nắng ấm tiểu bang British Columbia. Vỏ sâu, thịt tròn đầy có vị ngọt như dưa.Medium Beach oysters are raised in the pristine water of British Columbia sunshine coast, this oyster is available year round. Its deep shell and full of...

Hotline: 024 6276 6288
  • Bình luận

Nuôi và thu hoạch quanh năm ở vùng biển nắng ấm tiểu bang British Columbia. Vỏ sâu, thịt tròn đầy có vị ngọt như dưa.

Medium Beach oysters are raised in the pristine water of British Columbia sunshine coast, this oyster is available year round. Its deep shell and full of meat is good for grilling.

 

Sản phẩm liên quan

Copyright © 2020 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Oakland Việt Nam.