Hotline: -

Sự kiện

The Hornourable Nguyễn Xuân Phúc - Thủ Tướng Việt NamThe Hornourable - Justin Trudeau - Prime Minister of Canada

Xem tiếp
01 Tháng 07/17

Canada 150 - Sheraton Hanoi Hotel

H.E. Ms. Ping Kitnikone - Ambassador of Canada To VietnamThe Honourable Oleksiy Shovkoplias - Ambassador of Ukraine to Vietnam

Xem tiếp

The Hornourable Mr. Lawrence MacAuley - Bộ Trưởng Nông Nghiệp Canada.The Hornourable Mr. Beverly Shipley - Đại Biểu Quốc Hội Oakville, Ontario.H.E. Ms. Ping Kitnikone - Canadian Ambassador to Vietnam.

Xem tiếp

H.E. Ms. Ping KitniKone - Canadian Ambassador to Vietnam.The Hornourable Mr. Nguyen Duc Chung - Chairman of Hanoi People Committee.

Xem tiếp
Copyright © 2020 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Oakland Việt Nam.